Nastavení cookies

Profilaktyka i doradztwo

Doradca do spraw wychowania i wyboru zawodu

mgr Ilona Zielina
e-mail:  ilona.zielina@zstrinec.eu
558 322 897 (pokój nauczycielski)
konsultacje (najlepiej po wcześniejszej umowie telefonicznej lub e-mailem): 

poniedziałek: 12:35 - 13:20
piątek: 10:45 - 11: 30

Zadania doradcy do spraw wychowania

 • pomoc przy podejmowaniu decyzji o dalszym kształceniu – wyborze zawodu
 • kształcenie zawodowe i zasady na rynku pracy
 • zbieranie informacji o możliwościach kształcenia na różnych poziomach i etapach rozwoju zawodowego oraz o możliwościach zatrudnienia po ukończeniu nauki i zdobyciu zawodu
 • współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa – przechodnie pedagogiczno-psychologiczne, Urząd Pracy oraz szkoły średnie i zawodowe
 • opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i zabezpieczenie im odpowiedniej opieki pedagogicznej
 • zabezpieczyć integrację uczniów, u których zostały diagnostykowane VPU, VPCh i uczniów z innymi zaburzeniami
 • w programach nauczania uwzględnić specyficzne problemy uczniów – plany indywidualne, praca z uczniami uzdolnionymi
 • prowadzenie metryki szkolnej
 • wspólnie z profilaktykiem szkolnym rozwiązuje problemy wychowawcze

Profilaktyk szkolny

Zadania profilaktyka szkolnego

 • Koordynowanie i monitorowanie przebiegu realizacji planu profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie wychowawcy i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktycznych.
 • Propagowanie treści i programu profilaktycznego.
 • Umożliwienie dzieciom poznanie prawdy o środkach uzależniających, szykanie, cyberprzemocy...
 • Prewencja zjawisk socjalno-patologicznych dzieci.
 •  „Skrzynka zaufania” – poruszanie nurtujących problemów uczniów.
 • Aktualizacja gazetki na korytarzu informująca uczniów o problematyce profilaktyki
 • Organizacja udziału w programach (pogadanki, wykłady, programy profilaktyczno-edukacyjne).

Kontakty

Psycholog kliniczny:
Mgr. Jakub Majetný / Nemocnice Český Těšín – budova C (přízemí) - +420 608 153 311
Mgr. Renata Kulková / Jablunkov - +420 774 635 690
up