Nastavení cookies

O nas

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa im.Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania położona jest nad rzeką Olzą. Tuż obok szkoły znajduje się przystanek autobusowy, dziesięć minut pieszo do dworca autobusowego i kolejowego. Szkoła zajmuje cztery budynki, w której mieszczą się sale lekcyjne, nowe sale gimnastyczne – mała-baletowa i duża, biblioteka dla dzieci, nowoczesne klasopracownie z tablicami interaktywnymi, pięć oddziałów świetlicy szkolnej (dla dzieci modszych i starszych), stołówka - miejsca, w których dzieci bezpiecznie uczą się, bawią, odpoczywają.

Obok znajdują się dwa boiska sportowe, które za niedługo zostaną poddane gruntownej modernizacji.

Pracują tu nauczyciele z doświadczeniem, pasją i pełnymi, ale stale doskonalonymi kwalifikacjami. W procesie nauczania stosują różnorodne formy i metody, uzależniając ich dobór od potrzeb dzieci. Indywidualizują pracę, poświęcając czas każdemu z nich. Bacznie obserwują swych uczniów, aby dostrzec ich oczekiwania, talenty i wyjść im naprzeciw.

Uczniowie z trudnościami w nauce otoczeni są tu szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką asystentów pedagoga i biorą udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz centrum specjalno-pedagogicznego.

Poza realizacją obowiązujących programów nauczania szkoła oferuje różnorodne zajęcia (około 30 kółek zainteresowań darmowych), na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach oraz olimpiadach o wybranej tematyce.

W codziennej pracy wspomagamy wszechstronny rozwój uczniów, uczymy samodzielności i współpracy w grupie, dbamy o przyjazną atmosferę, pełną zaufania i poczucia bezpieczeństwa, a także o dobrą współpracę z rodzicami.

Szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji, kształtuje w nich otwartość, tolerancję, empatię, ciekawość świata, a przede wszystkim przywiązanie do historii, tradycji i mowy przodków.

Od 2013 roku szkoła nosi imię Gustawa Przeczka, jednego z byłych dyrektorów naszej placówki.

Sentencja przyświecająca działalności naszych pedagogów stała się również myślą przewodnią wszelkich poczynań w naszej szkole:

„Podaruj tym, których kochasz skrzydła, by mogli latać, korzenie, aby wracali i powody, aby zostali.”

szkoła.jpg
up