Nastavení cookies

Rozkłady lekcji

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JP

JP

JP

JP

JP

2.

8:45- 9:30

WF

M

M

WF

M

3.

9:50- 10:35

M

JP

WP

JP

4.

10:45-11:30

JP

WM

WP

ZP

JP

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

M

P

P

P

M

2.

8:45- 9:30

WF/BASEN

M

M

P

P

3.

9:50- 10:35

P/BASEN

Č

P

WF

P

4.

10:45-11:30

WPl

Č

WM

5.

11:40-12:25

 

WPl

ZP

 

J

6.

12:35-13:20

         

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JCz

M

P

P

2.

8:45- 9:30

WF/BASEN

P

M

M

P

3.

9:50- 10:35

P/BASEN

P

P

WF

WPL

4.

10:45-11:30

M

JCz

P

WPL

5.

11:40-12:25

 

ZP

WM

 

J

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JP

M

WM

M

2.

8:45- 9:30

JP/BASEN

NK

M

 ZP

JP

3.

9:50- 10:35

WF/ BASEN

JA

WF

JCz

JCz

4.

10:45-11:30

Wpl

JCz

JP

JA

5.

11:40-12:25

JCz

M

JP

JP

 

6.

12:35-13:20

         

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

P

P

P

P

P

2.

8:45- 9:30

P/BASEN

M

WM

M

3.

9:50- 10:35

WF/BASEN

Č

WF

Č

Č

4.

10:45-11:30

M

A

M

NK

5.

11:40-12:25

WPL

ZP

Č

 

A

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JP

M

JP BASEN

M

M

2.

8:45- 9:30

JCz

IN

WF BASEN

JP

JA

3.

9:50- 10:35

M

JCz

JCz

M

JCz

4.

10:45-11:30

WF

NP

WPL

NP

WM

5.

11:40-12:25

JA

JP

JA

ZP

NK

6.

12:35-13:20

 

JP

     

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JP

M

JP BASEN

ZP

WM

2.

8:45- 9:30

JA

JCz

WF BASEN

JP

M

3.

9:50- 10:35

M

IN

NK

M

JA

4.

10:45-11:30

WF

WPL

JA

JCz

JCz

5.

11:40-12:25

JCz

JP

M

NP

JP

6.

12:35-13:20

 

NP

     

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

WF

P

WF

A

Č

2.

8:45- 9:30

M

M

P

A

M

3.

9:50- 10:35

Č

Č

M

NP

M

4.

10:45-11:30

A

IN

WM

ZP

P

5.

11:40-12:25

NK

P

P

NK

Č

6.

12:35-13:20

WPL

       

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JCz

M

M

F

M

2.

8:45- 9:30

JP

A

JCz

JP

G

3.

9:50- 10:35

M

JP

JP

IN

WM

4.

10:45-11:30

N

JCz

WFDZ/WFCH

H

B

5.

11:40-12:25

WFDZ/WFCH

H

WPl/ZP

A

A

6.

12:35-13:20

JCz

G

WPl/ZP

JCz

 

Nr

Godz.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JCz

M

JP

JP

G

2.

8:45- 9:30

M

JN

M

F

JCz

3.

9:50- 10:35

JP

JCz

WM

H

M

4.

10:45-11:30

G

JP

WFDZ/WFCH

JA

JA

5.

11:40-12:25

WFDZ/WFCH

B

WPl/ZP

IN

NO

6.

12:35-13:20

JA

H

WPl/ZP

JCz

 

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

JP

JP

JCz

IN

JCz

2.

8:45- 9:30

B

M

JP

M

JA

3.

9:50- 10:35

JA

JCz

B

JP

M

4.

10:45-11:30

M

H

H

JCz

G

5.

11:40-12:25

G

WPl/ZP

M

JA

N

6.

12:35-13:20

F

WPl/ZP

WFCH

WFDZ

WM

7.

13:30-14:15

     

WFCH

 

8.

14:25-15:10

WFDZ

       

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

B

M

Č

A

A

2.

8:45- 9:30

A

P

M

IN

WM

3.

9:50- 10:35

M

H

G

Č

Č

4.

10:45-11:30

P

Č

P

M

M

5.

11:40-12:25

F

WPl/ZP

H

P

B

6.

12:35-13:20

G

WPl/ZP

WFCH

WFDZ /godz.CH

N

7.

13:30-14:15

godz. DZ

   

WFCH

 

8.

14:25-15:10

WFDZ

       

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

M

H

III / JAI

CH

JCZ

2.

8:45- 9:30

JCzI/JPII

CH

JAII / II

JCz

M

3.

9:50- 10:35

JPI / JCzII

MI / JAII

MI / JCzII

F

JAII / JPI

4.

10:45-11:30

F

JAI / MII

JCzI / MII

WFCH/NDZ

JPII / JAI

5.

11:40-12:25

B

G

B

WFDZ

WM

6.

12:35-13:20

WFDZ / JNCH

JP

JP

H

WZ

     

godz.

13:20 -13:40

godz.

13:20 -13:40

   

7.

   

WPL / NO
13:40 – 14:25

WFCH

   

8.

   

WPL / NO
14:30 – 15:15

     

Nr

Godz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50- 8:35

H

JP

M

JCz

M

2.

8:45- 9:30

M

G

B

F

JP

3.

9:50- 10:35

F

CH

In/N

JACH/JPDZ

CH

4.

10:45-11:30

JP/JCz

H

In/N

JPCH/JADZ

JCzCH/ADZ

5.

11:40-12:25

JP/JCz

M

JADZ/JPCH

WFDZ

JCzDZ/ACH

6.

12:35-13:20

WFDZ/ACH

JCZ

WM

WZ

ZP

7.

13:30-14:15

 

WPl/co 2 tydz.

     

8.

14:25-15:10

 

WPl /co 2 tydz.

WFCH

   

up