Nastavení cookies

Projekty

PROJEKT

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Třinec 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0006354

je spolufinancován Evropskou unií.

PROJEKT

Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Třinec 

CZ.02.02.XX/00/22_002/0006354

je spolufinancován Evropskou unií.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

web44.png

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

web33.png

Bon pierwszaka 2023

Projekt Bon Pierwszaka – Czechy, Węgry dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Projekt Bon Pierwszaka – Czechy, Węgry jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

web1.png

"PŘÍRODĚ BLÍZKÁ ZAHRADA OLDŘICHOVICE"

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. 

Základní informace

Název projektu: Přírodě blízká zahrada Oldřichovice

Akceptační číslo projektu: 1190700392

Dotační titul: Národní program Životního prostředí, výzva č.7/2019

Celkové výdaje dle žádosti o dotaci: 350 007,00 Kč

Výše podpory dle žádosti o dotaci: 297 505,95 Kč

Výše příspěvku žadatele: 52 501,05 Kč

Doba realizace: r.2021

Odkaz na web: NPŽP 7/2019-6.1.Ca)

Cílem projektu je revitalizace a doplnění prvků do stávající přírodní zahrady v areálu MŠ Oldřichovice. Součástí projektu je výsadba stanovištně vhodného stromu a nárůst časové dotace ve využívání zahrady. V rámci realizace projektu dojde k úpravě zahrady na ploše 1 210 m2. Přínosem navrhovaných opatření je rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.

Projekt „Bon Pierwszaka – Czechy“

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2022

DOFINANSOWANIE 223 130 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 244 880 zł

Dnia 25 sierpnia 2022 roku odebraliśmy wyprawki dla pierwszoklasistów, które były na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 rozdane dzieciom. Wyprawkę zaolziańskim pierwszoklasistom zafundowała Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, inicjatywę dofinansowano ze środków budżetu państwa Polonia i Polacy za Granicą 2022.

Pierwszoklasiści otrzymali tornistry z potrzebami szkolnymi oraz stypendium edukacyjne.

DOUCZANIE W SZKOLE

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Od ledna 2022 pokračujeme v doučování v ČR v rámci programu: 

Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

 Program reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
 

 Finanční podpora je poskytována EU „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

 Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Snížená úroveň vzdělání se přitom promítá i do budoucích výdělků současných žáků a studentů, a to po dlouhé dekády jejich produktivního života.


 Je proto důležité zaměřit se na nahrazení výpadku vzdělávání, a to doučováním, které se osvědčilo již na podzim v roce 2021. Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Leták pro publicitu programu níže.

 

 

 

2NPO.png

Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským vyučovacím jazykem

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706

Název projektu: Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským vyučovacím jazykem, Třinec

 Město Třinec získalo dotaci na realizaci projektu „Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p. v. j., Třinec" z Integrovaného regionálního operačního programu.
Výzva 031/06_16_066/ITI_15_01_001, 10. výzva - ITI - Ostrava_SC 2.4 - Základní školy, typ integrovaného nástroje: Integrovaná územní investice, číslo integrované strategie: ITI_15_01_001, název integrované strategie: Integrovaná teritoriální investice ostravské aglomerace.

Termín realizace: 11/2016 - 3/2020
Celkové výdaje projektu: 
 5.250.183,61 Kč
Dotace: 4.632.034,15 Kč
Vlastní podíl města: 514.670,46 Kč (10 %)
Nezpůsobilé výdaje:
 103.479 Kč

Hlavním záměrem projektu byly stavební úpravy a pořízení vybavení 2 odborných učeben základní školy ve vazbě na zvyšování kvality výuky v klíčových kompetencích a budování bezbariérovosti školy a aktivity spojené se zkvalitněním konektivity školy v rozsahu odpovídajícím požadovanému standardu.

Cílem projektu bylo zvyšování přírodovědné a digitální gramotnosti a jazykových kompetencí žáků a podpora soc. inkluze. Projekt je v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání Třinec.

Hlavní aktivity projektu:

 • stavební práce spojené s rekonstrukcí dvou odborných učeben a zajištění bezbariérového přístupu k nim a sociálního zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • nákup vybavení odborných učeben (nábytku, učebních pomůcek a multimediálního vybavení), dodávka prvků pro zajištění konektivity školy.

Vedlejší aktivity projektu: příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti, publicita projektu, příprava a realizace výběrových řízení, zabezpečení výstavby.

 

IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Sportuj ve škole

projekt ministerialny, którego celem jest poszerzenie sprawności ruchowej dzieci 1. stopnia w ramach świetlicy szkolnej. Uczniowie mają raz w tygodniu zajęcia z gier sportowych (siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, koszykowka...) prowadzone przez kwalifikowanego trenera. Informacje na temat projektu można znaleźć na 

https://www.sportujveskole.cz

Bliżej tradycji, czyli jak nie zapomnieć o kulturze i tradycji Śląska

Projekt był finansowany przez Fundusz  Rozwoju Zaolzia.

Projekt byl realizowany od pazdziernika do grudnia 2018 r.

Celem projektu było poznanie tradycji i zwyczajów Śląska Cieszyńskiego w ojczystej mowie. Dzieci nie tylko poprzez opowiadanie, opisywanie mogły poznać kulturę, tradycję oraz poznać nowe osoby. Dzieci poprzez kontakt z żywym językiem polskim powiększyły swój zasób słowny.

1. Warsztaty w Herbaciarni Laja pt. ,,Szlakiem Herbaty’’
Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem słuchały, jak się robi herbatę, czym jest herbata dla Chińczyków, jak się ją pije i czy herbata jest zdrowa. Największą atrakcją dla dzieci była możliwość namieszania, skomponowania własnej herbaty. Warsztaty pozwoliły przybliżyć dzieciom wiadomości na temat herbaty oraz w spokoju i harmonii nauczyć się sztuki picia herbaty.

2. Chata Chleba
Poznanie przez dzieci maszyn dawniej wykorzystywanych do obróbki ziarna oraz poznanie podstawowych nazw zbóż (dzieci mogły dotknąć, skosztować, zmielić własnoręcznie ziarno, poznały skład ciasta na chleb, a następnie wyrabiały podpłomyki, które konsumowały). Przedszkolaki poznały proces poznawania masła i twarogu za pomocą dawnych sprzętów. Każde dziecko mogło spróbować oddzielić śmietanę od mleka, czy też przyczynić się do powstania masła. Poprzez takie przybliżenie życia naszych przodków, dzieci poznały, czym jest ciężka praca i ile czasu i wysiłku trzeba włożyć, aby powstało masło czy chleb.

3. Żorskie Centrum Regionalne
W Żorskim Centrum Regionalnym dowiedzieliśmy się, jak Wigilia Bożego Narodzenia obchodzona jest na Śląsku (zwyczaje, obrzędy, potrawy). Następnie obejrzeliśmy inscenizację Jasełek, po której było wspólne kolędowanie – atmosfera iście świąteczna.
Wycieczka pozwoliła dzieciom poznać zwyczaje i obrzędy, jakie są na Śląsku Cieszyńskim oraz nawiązać nowe relacje koleżeńskie, a wszystko to w języku polskim.  

Bliskie spotkania z historią czyli 100 książek na stulecie

zkoła Podstawowa i Przedszkole  z Polskim Językiem Nauczania im. G.Przeczka, Trzyniec
termin:  październik 2018 – maj 2019

cele projektu:

 • rozwój wiedzy z zakresu historii Polski
 • wychowanie patriotyczne
 • integracja uczniów szkoły
 • wychowanie medialne (prezentacje, plakaty, quizy, słuchowiska)
 • czytanie ze zrozumieniem, propagowanie czytelnictwa

Rok 2018 jest rokiem szczególnym ze względu na przypadającą stuletnią rocznicę powstania Polski. Zamiarem projektu jest podkreślenie powagi i znaczenia tej rocznicy, ale również pokazanie podniosłości chwili powstania Polski z dziejotwórczą powagą i w sposób atrakcyjny, żywy, budzący pozytywną interakcję młodzieży. Każdy z uczniów będzie mógł się czuć autentycznym uczestnikiem historii, która nazywa się Polska.
Projekt oparty jest na lekturze  książek Pawła Wakuły opisujących historię Polski od Piastów po czasy współczesne. Uczniowie 2. stopnia naszej szkoły podzieleni zostaną (losowo) do pięciu grup, w których, pod opieką nauczycieli, tzw. patronów, czytać będą wybraną książkę i wykonywać zadania sprawdzające opanowanie tekstu danej książki. Wynikiem tej pracy będą plakaty, plansze, prezentacje i słuchowiska. Ważnym aspektem całego projektu jest skład poszczególnych grup, których członkami będą uczniowie różnych klas, różnego wieku. Będzie to umożliwiało lepsze wzajemne poznanie uczniów i wzajemną integrację. 
Zakończeniem projektu będzie tradycyjny szkolny „Klasoturniej”, konkurs pomiędzy klasami. Tam poszczególni uczniowie, już w swoich kolektywach klasowych, będą mogli się wykazać wiedzą zdobytą w czasie trwania projektu. Będą też zabawy sprawnościowe i prezentacje.
W drodze do „Klasoturnieju” przejść będzie trzeba przez następujące etapy/zadania:

 • październik -  wytworzenie grup, czytanie książek, praca w grupach
 • listopad - stworzenie paneli informacyjnych na temat poszczególnych okresów historycznych
 • grudzień – słuchowiska szkolne; wybrane scenki z książek przedstawiane za pośrednictwem radia szkolnego
 • styczeń/luty – konkurs internetowy (przygotowany przez uczniów) na temat poszczególnych książek
 • maj – finał projektu „Klasoturniej”

Nagrodą dla wszystkich będą wykłady pana Krzysztofa Wincentego Banasia herbu Dołęga, który bardzo atrakcyjnie przekazuje dzieciom fakty historyczne, demonstrując autentyczne mundury i broń, szable, mapy itp. Wykłady będą swoistym podsumowaniem każdej epoki, gdyż młodzież, dzięki świeżo nabytym informacjom w ramach poprzedniego kształcenia, będzie mogła prowadzić dialog z wykładowcą, w ramach którego nabyte encyklopedyczne informacje będzie mogła stosownie zrozumieć.

Místní akční plán v ORP Třinec

Więcej informacji na stronie

http://trinec.mapy-vzdelavani.cz/

Domluvíme se v Evropě

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2646
Program: 
 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
Prioritní osa: 7.1 - Počáteční vzdělávání
Číslo klíčové aktivity: 4
Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky
Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

OPVK.jpg

Cílem realizace klíčové aktivity je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO.
Realizace: 7 denní jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky v Londýně a ve Vídni, kde žáci absolvovali jazykový kurz v rozsahu  9 vyučovacích hodin. Součástí pobytubylo také seznámení se s významnými reáliemi příslušného místa.

Termín realizace: LISTOPAD 2015

Šikovné ruce ve světě techniky

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.1387
Program: 
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK
Prioritní osa: 1 - Počáteční vzdělávání
Vybrána jedna šablona klíčových aktivit - šablona č. 1:
Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Cílem klíčové aktivity je rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků.
K tomu přispívá tato aktivita využitím vybavení školní dílny.
Podstatou realizace je vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení.
Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojí 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem.

Termín realizace: PROSINEC 2015

Śladami Tomka Wilmowskiego - projekt integracyjny

Szkoła Podstawowa i Przedszkole  z Polskim Językiem Nauczania im. G.Przeczka, Trzyniec
termin:  wrzesień 2015 – luty 2016

cele projektu:

 • rozwój wiedzy z zakresu geografii, historii, biologii
 • wychowanie patriotyczne
 • integracja uczniów szkoły
 • wychowanie medialne (prezentacje, plakaty, quizy, słuchowiska)
 • czytanie ze zrozumieniem, propagowanie czytelnictwa

Wszystkie wymienione wyżej cele osiągane będą na podstawie lektury książek Alfreda Szklarskiego o przygodach Tomasza Wilmowskiego i jego towarzyszy. Projekt ogarnie siedem z dziewięciu powieści tego cyklu. Uczniowie 2. stopnia naszej szkoły podzieleni zostaną (losowo) do siedmiu grup, w których, pod opieką nauczycieli, tzw. patronów, czytać będą wybraną książkę i wykonywać zadania sprawdzające opanowanie tekstu danej książki. Wynikiem tej pracy będą plakaty, plansze, prezentacje i słuchowiska. Ważnym aspektem całego projektu jest skład poszczególnych grup, których członkami będą uczniowie różnych klas, różnego wieku. Będzie to umożliwiało lepsze wzajemne poznanie uczniów i wzajemną integrację.
Zakończeniem projektu będzie tradycyjny szkolny „Klasoturniej”, konkurs pomiędzy klasami na temat książek o Tomku. Tam poszczególni uczniowie, już w swoich kolektywach klasowych, będą mogli się wykazać wiedzą zdobytą w czasie trwania projektu. Będą też zabawy sprawnościowe i prezentacje.


W drodze do „Klasoturnieju” przejść będzie trzeba przez następujące etapy/zadania:

 • wrzesień – wytworzenie grup, czytanie książek, praca w grupach, poznawanie głównych bohaterów...
 • październik - stworzenie paneli informacyjnych na temat autora książek Alfreda Szklarskiego
 • listopad – przygotowanie prezentacji naściennych dotyczących części świata, w której odbywa się dana powieść
 • grudzień – słuchowiska szkolne; wybrane scenki z książek przedstawiane za pośrednictwem radia szkolnego
 • styczeń – konkurs internetowy (przygotowany przez uczniów) na temat poszczególnych książek
 • luty – finał projektu „Klasoturniej 2016”

Poza tym, w ramach projektu, stworzona zostanie wystawa ilustracji do książek, które wykonywać będą uczniowie w ramach lekcji wychowania plastycznego. Przeprowadzane będą lekcje z zakresu historii walki o niepodległość Polski. Zorganizujemy również mistrzostwa szkoły w strzelaniu. Dalsze propozycje pojawią się na pewno w czasie pracy w grupach, inicjatywa dzieci i patronów nie zna granic  a możliwości, jakie daje lektura „Tomka” są niegraniczone...

PZŠ Oldřichovice 210, Třinec - zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů

Město Třinec získalo dotaci  na realizaci projektu „PZŠ Oldřichovice 210, Třinec  - zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů“ z Operačního programu Životní prostředí,

www.strukturalni-fondy.cz
www.opzp.cz

60. výzva OPZP

Název projektu: „PZŠ Oldřichovice 210, Třinec  - zateplení objektu a výměna vnějších výplní otvorů"

žádost o poskytnutí dotace byla podána do Operačního programu Životní prostředí
Prioritní osa: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Oblast podpory: 3.2 - Realizace úspor energie  a využití odpadního tepla
podoblast podpory: 3.2.1 - Realizace úspor energie
výzva č. 60 OPZP
Identifikační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/14.25289

Realizace projektu: 2015
Předmětem podpory je realizace úspor energie v objektu Polské základní školy ve městě Třinec - Oldřichovice. Navrhované opatření spočívá v zateplení obvodových stěn,  výměně výplní a v zateplení stropních konstrukcí.

plocha zateplení konstrukce (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy) 1 422,00 m2

opzp.gif

Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně

Registrační číslo projektu: CZ .1.07/1.3.00/51.0009

To projekt finansowany z programu operacyjnego Kształcenie Dla Konkurencyjności (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Celowany jest na kształcenie pedagogów w dziedzinie ICT. Projekt zakłada długotrwałe efekty w wykorzystywaniu techniki ICT w ramach procesu nauczania, posilenie samodzielności szkół w rozwiązywaniu nowych i komplikowanych problemów w dziedzinie ICT oraz zachęcenie pedagogów do dzielenia się zyskanymi kompetencjami w gronie pedagogicznym oraz z innymi szkołami. Celem projektu to realizacja serii kursów kształcących pracowników peadagogicznych, kierownictwo szkoły i koordynatorów ICT oraz udzielanie im pomocy merytorycznej i technicznej.

OPVK.jpg

Modernizace učeben přírodovědných předmětů

Projekt modernizacji klasopracowni chemiczno - fizycznej przebiegający w roku szkolnym 2014/2015 zawiera kompletną modernizację lokalu, wyposażenie nowoczesnymi meblami i pomocami naukowymi oraz sprzętem multimedialnym, jak tablica interaktywna oraz tablety dla uczniów.
Całkowicie został sfinansowany z funduszy Unii Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Morawskośląskiego (ROP – Regionální operační program Moravskoslezsko) i z środków Miasta Trzyńca.
Klasopracownia będzie miała wykorzystanie nie tylko przez naszych uczniów w przedmiotach przyrodniczych, ale również posłuży całemu okręgowi trzynieckiemu w ramach powiatowych kół olimpiad chemicznych, które wielokrotnie przebiegały w naszej właśnie szkole.

Aktualny stan projektu.pdf

Aktuální stav projektu.pdf

Fotogaleria: Otwarcie klasopracowni chemii i fizyki

ROP.gif

EU peníze školám

To projekt Unii Europejskiej z programu operacyjnego „Kształcenie Dla Konkurencyjności“ (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Dzięki temu projektowi szkoła otrzymała dotację finansową na liczne pomoce naukowe, co prowadziło do podniesienia poziomu nauczania i uatrakcyjnienia wielu przedmiotów.

Jeden svět na školách

Projekt „Jeden Świat w Szkołach” to jeden z programów kształcących realizowanych przez stowarzyszenie „Člověk v tísni“. Celem projektu jest przyczynienie się do wychowania odpowiedzialnych młodych ludzi, którzy potrafią orientować się w dzisiejszym świecie, otwarcie i krytycznie przystępują do uzyskanych informacji, nie są obojętni, chcą wpływać i rzeczywiście wpływają na rzeczywistość wokół siebe.
Za pośrednictwem filmów, dyskujsji, spotkań z ciekawymi ludźmi, projekcji filmowych i materiałów nauczania, projekt wnosi do szkół ważne tematy i historie konkretnych ludzi. Nacisk kładzie się na prawa człowieka, nowoczesną historię świata, globalne problemy ludzkości i wychowanie medialne.

Adopce na dálku

Projekt „Adopcja na odległość“ polega na pomocy pomocy finansowej dziecku w Afryce. Nasza szkoła wybrała w roku 2007 chłopca, który nazywa się FILS MUSINDALA, który mieszka w Kinshasie w Kongo. Dzięki naszej pomocy finansowej FILS może uczęszczać do szkoły, ma zapewnione wszelkie pomoce szkolne, mundurek, ale też opiekę medyczną. Co roku pisze do nas list, w którym opisuje swoje przeżycia z ostatniego roku, swoje osiągnięcia w nauce, a także dziękuje za wsparcie. Cieszymy się również z przysyłanych przez Filsa zdjęć, bo adoptowaliśmy go jako 9 - letniego chłopca, a dziś jest z niego prawie dorosły 17 - letni mężczyzna.

Tonda Obal

Na dzień dzisiejszy w Republice Czeskiej już 2/3 obywateli segreguje śmieci. Taka sytuacja ma miejsce dzięki kampaniom informacyjnym i akcjom promocyjnym. Dla szkół promocją segegacji jest projekt „Tonda Obal”, który organizuje firma EKO-KOM. Jednym z naczelnych celów projektu jest włączanie nauki o segregacji śmieci do szkolnych programów edukacyjnych, gdyż dzieci szkolne i ich rodzice są uważani za najważniejszą grupę docelową w tym właśnie temacie segregacji. Nasza szkoła wspólnie z organizatorem projektu również przyczynia się do formowania postawy ekologicznej naszych uczniów i uwrażliwianie ich w temacie ochrony środowiska.

Recyklohraní

Recyklohraní czyli zabawa w recyklację polega na całorocznym konkursie organizowanym przez szkolny samorząd uczniowski, gdzie uczniowie przynoszą do szkoły i oddają zużyte baterie. Celem projektu jest pogłębienie wiadomości o recyklacji i segregacji odpadów elektronicznych. Patronem projektu jest Ministerstwo Szkolnictwa Republiki Czeskiej.

Mléko do škol

Projekt „Mleko dla szkół” nosi podtytuł „zaoferujmy naszym dzieciom tak niezbędne produkty mleczne...”. Projekt znajduje się pod patronatem i dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej oraz Republiki Czeskiej, a jego głównym celem jest zachęcenie młodzieży do spożywania mleka i nabiału. Korzystać z projektu może każdy uczeń szkoły podstawowej. W naszej szkole taka oferta jest dwa razy w tygodniu, gdy uczniowie otrzymują produkt mleczny po przyjaznej cenie. Organizacją, która czuwa nad sprawnym przebiegiem projektu jest Państwowy Fundusz Rolniczo – Interwencyjny (Státní zemědělský a investiční fond).

Ovoce a zelenina do škol

W roku szkolnym 2014/2015 już po raz szósty nasza szkoła bierze udział w projekcie „Owoce i jarzyny dla szkół” (przedtem projekt nosił nazwę „Owoce dla szkół”).

Staraniem projektu jest przyczynić się do wzrostu konsumacji owoców i jarzyn wśród młodzieży i tym samym wyuczyć właściwe przyzwyczajenia żywieniowe. Projekt ten ma także na celu walkę z otyłością wśród młodzieży. Grupę docelową stanowią uczniowie I stopnia szkoły podstawowej.

Ovoce-a-zelenina-do-skol.gif
up