Nastavení cookies

Samorząd Uczniowski

PLAN  PRACY SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

 2023-2024

Działalność SU obejmuje wszystkich uczniów na drugim stopniu, czyli jest tworzony przewodniczącymi samorządów klasowych poszczególnych klas.

kl. 6. A – Eva Kantor, (zast. Ema Borská)

kl. 6. B – Anna Mauritzová, (zast. Krzysztof Ryłko)

kl. 7 – Gita Ostruszková, (zast. Adam Pilch)

kl. 8. A – Bolek Ellen (zast. Walica Adam)

kl. 8. B – Artur Mendrek (zast. Julia Kačmarčíková)

kl. 9. A – Kaleta Nell (zast. Legierski Jakub)

kl. 9. B – Jiří Prokeš (zast. Julia Białoń)                  

SU jest łącznikiem między dyrekcją, gronem nauczycielskim i samymi uczniami.   Umożliwia uczniom realizować ich nowe własne pomysły, stara się, by szkoła była dynamiczna, wychowawcza i promuje drobne zmiany ekologiczne w codziennym życiu - EVVO. 

Uczniowie drugiego stopnia są w tym roku szkolnym zgłoszeni do "CELOROČNÍHO CÍLE s Recyklohraním pro školní rok 2023/2024".

W ramach edukacji environmentalnej jest już za nimi pierwszy udział w wymianie używanych ubrań tzw. SWAP /Swap clothing-metoda, która odświeży twoją szafę za darmo/. W poniedziałek 23. 10. uczniowie przynieśli do szkoły czyste, wyprasowane ubranie (lecz małe lub nielubiane). Jeżeli nic im się nie spodobało i nie zabrali innego ubrania, to nie zabierali swoich ciuchów z powrotem ze sobą – zostały one oddane potrzebującym w Charycie w Trzyńcu.

W środę 25. 10. uczniowie klas ósmych zorganizowali dla szóstoklasistów Bażantówkę pt. Co was czeka i nie minie. Tradycyjna impreza była pełna emocji i współzawodnictw.

A teraz prze dnami oddanie kasztanów, makulatury, przygotowanie Balu Młodzieżowego, tydzień na odwrót i wiele innych zadań i wezwań.

                    

                                                                      

 

...

Działalność SU obejmuje wszystkich uczniów na drugim stopniu, czyli jest tworzony przewodniczącymi samorządów klasowych poszczególnych klas.

KLASA       PRZEDSTAWICIEL UCZNIÓW

kl. 6.    – Karolina Lyžbicka, Nora Barbier

kl. 7. A – Ela Bolek (zastępca Adam Walica)

kl. 7. B – Łukasz Siwy (zastępca  Julia Kačmarčík)

kl. 8. A – Daniel Rybár (zastępca Agata Suchá)

kl. 8. B – Tymoteusz Bocek (zastępca Natalia Roik)

kl. 9.     – Jan Krupa (zastępca Stela Ostruszka)

...
...
up