Nastavení cookies

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Działalność obejmuje klasy 6.-9. Całoszkolny SU tworzą przewodniczący samorządów klasowych poszczególnych klas.

SU jest łącznikiem między dyrekcją, gronem nauczycielskim i samymi uczniami.  SU umożliwia uczniom realizować ich własne pomysły, wpływa na to, by szkoła była mniej nudna a bardziej wychowawcza. Wszyscy również promują drobne zmiany ekologiczne w codziennym życiu.  

    

Zadania SU:

 1. Zbiór żołędzi i kasztanów – (wrzesień, październik)   

 1. Ocena czystości klas po skończonych lekcjach będzie przeprowadzana kilka razy w ciągu miesiąca. Za idealny porządek w klasie będzie można uzyskać 15 punktów.

 1.  Uczniowie klasy ósmej zorganizują dla szóstoklasistów Bażantówkę.

 1. Włączenie uczniów do korespondencji w pismach (za każdy napisany artykuł klasa otrzymuje 15 punktów).

 1. Wpisywanie do planszy na gazetce SU udziału uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach, z imprez sportowych tylko Zjazd Gwiaździsty i ILA (o ile się odbędą).

 1. Kontynuujemy pomoc finansową zwierzętom w ostrawskim ZOO – adopcja sowy śnieżnej.

 1. Wszystkie klasy będą i w tym roku brać udział w całopaństwowej grze ekologicznej RECYKLOHRANÍ. Uczniowie będą zbierać baterie, komórki i pełnić zadania wyznaczone na poszczególne miesiące.

 1. I w tym roku szkolnym klasy mogą brać udział w projektach  przygotowywanych przez  DDM Trzyniec.

 1. Ocena szatni będzie przeprowadzana raz w miesiącu. Pani woźna w dowolnym dniu sprawdzi i oceni porządek w szatniach klas 6.-9.

 1. Będziemy kontynuować kolorowe dni.

 1. Klasa 9. zorganizuje w marcu 2022 Dzień Nauczyciela.

 1. Pod koniec czerwca przebiegnie turniej drużyn mieszanych w piłce nożnej.

 1. Kontynuujemy program „Adopcja na odległość” Gladness Samwel z Tanzanii.

 1. Wszystkie klasy drugiego stopnia pomogą w organizacji Balu Młodzieżowego. (kl. 6. – kotyliony, kl. 7. – ciastka, kl. 8. – kwiaty, kl. 9. – program, polonez, piosenki).

 1.  Konkurs fotograficzny 

Klasy mogą  same  realizować swoje pomysły po uzgodnieniu ze  szkolnym SU.

 

                                

                                                                      

 

...

Działalność SU obejmuje wszystkich uczniów na drugim stopniu, czyli jest tworzony przewodniczącymi samorządów klasowych poszczególnych klas.

KLASA       PRZEDSTAWICIEL UCZNIÓW

kl. 6.    – Karolina Lyžbicka, Nora Barbier

kl. 7. A – Ela Bolek (zastępca Adam Walica)

kl. 7. B – Łukasz Siwy (zastępca  Julia Kačmarčík)

kl. 8. A – Daniel Rybár (zastępca Agata Suchá)

kl. 8. B – Tymoteusz Bocek (zastępca Natalia Roik)

kl. 9.     – Jan Krupa (zastępca Stela Ostruszka)

...
...
up