Nastavení cookies

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2021/2022

Działalność obejmuje klasy 6.-9. Całoszkolny SU tworzą przewodniczący samorządów klasowych poszczególnych klas.

kl. 6. A – Ellen Bolek (zast. Adam Walica)

kl. 6. B – Dawid Fleischhans (zast. Mateusz Josiek)

kl. 7. A – Nell Kaleta  (zast. Jakub Legierski)

kl. 7. B – Jiří Prokeš (zast. Julia Białoń)

                     kl. 8. – Noe Mazur (zast. Stella Ostruszka)

                     kl. 9. Iwona Waszut (zast. Irena Stodola)

SU jest łącznikiem między dyrekcją, gronem nauczycielskim i samymi uczniami.  SU umożliwia uczniom realizować ich własne pomysły, wpływa na to, by szkoła była mniej nudna a bardziej wychowawcza. Wszyscy również promują drobne zmiany ekologiczne w codziennym życiu.  

    

Zadania SU:

 1. Zbiór żołędzi i kasztanów – (wrzesień, październik)   

 1. Ocena czystości klas po skończonych lekcjach będzie przeprowadzana kilka razy w ciągu miesiąca. Za idealny porządek w klasie będzie można uzyskać 15 punktów.

 1.  Uczniowie klasy ósmej zorganizują dla szóstoklasistów Bażantówkę.

 1. Włączenie uczniów do korespondencji w pismach (za każdy napisany artykuł klasa otrzymuje 15 punktów).

 1. Wpisywanie do planszy na gazetce SU udziału uczniów w konkursach, zawodach, olimpiadach, z imprez sportowych tylko Zjazd Gwiaździsty i ILA (o ile się odbędą).

 1. Kontynuujemy pomoc finansową zwierzętom w ostrawskim ZOO – adopcja sowy śnieżnej.

 1. Wszystkie klasy będą i w tym roku brać udział w całopaństwowej grze ekologicznej RECYKLOHRANÍ. Uczniowie będą zbierać baterie, komórki i pełnić zadania wyznaczone na poszczególne miesiące.

 1. I w tym roku szkolnym klasy mogą brać udział w projektach  przygotowywanych przez  DDM Trzyniec.

 1. Ocena szatni będzie przeprowadzana raz w miesiącu. Pani woźna w dowolnym dniu sprawdzi i oceni porządek w szatniach klas 6.-9.

 1. Będziemy kontynuować kolorowe dni.

 1. Klasa 9. zorganizuje w marcu 2022 Dzień Nauczyciela.

 1. Pod koniec czerwca przebiegnie turniej drużyn mieszanych w piłce nożnej.

 1. Kontynuujemy program „Adopcja na odległość” Gladness Samwel z Tanzanii.

 1. Wszystkie klasy drugiego stopnia pomogą w organizacji Balu Młodzieżowego. (kl. 6. – kotyliony, kl. 7. – ciastka, kl. 8. – kwiaty, kl. 9. – program, polonez, piosenki).

 1.  Konkurs fotograficzny 

Klasy mogą  same  realizować swoje pomysły po uzgodnieniu ze  szkolnym SU.

 

                                

                                                                      

 

...
...
...
up