Nastavení cookies

EVVO

EEWO - Edukacja Enwironmentalna, Wychowanie i Oświata

 

NASZE ZAŁOŻENIA:

Edukacja młodzieży w dziedzinie ochrony przyrody i kształtowania środowiska naturalnego, uczenia właściwego obcowania z przyrodą, rozwijania wrażliwości na problemy środowiska.

 

NASZE CELE:

  • zauważanie piękna otaczającej nas przyrody
  • aktywizacja uczniów do konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i jego wpływu na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz pogłębianiu wiedzy ekologicznej
  • zrozumienie konieczności ochrony środowiska naturalnego
  • zintegrowanie życia szkolnego
  • wycieczki – zajęcia terenowe
  • atrakcyjne spędzanie czasu wolnego
  • poznawanie kraju i regionu

 

Ekologia zajmuje się badaniem powiązań pomiędzy organizmami żywymi a środowiskiem abiotycznym (materia nieożywiona w środowisku).

Ochrona środowiska– utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; zachowanie różnorodności gatunkowej organizmów; zachowanie dziedzictwa geologicznego; zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, w szczególności zagrożonych; kształtowanie proekologicznych postaw człowieka wobec przyrody; przywracanie do stanu właściwego zasobów i składników przyrody.

 

Ciekawe linki:

http://www.forum-dyrektorow.pl/zipy/mat,rawamazowiecka,2010/czechy_go/prednaska_legislativa1.pdf
http://stosunki-miedzynarodowe.pl/slownik/51-e/510-enwironmentalizm
http://www.eduteka.pl/doc/enwironmentalizm
https://issuu.com/pnrwi/docs/dlaczego-powinnismy-chronic-przyrod

 

Ministerstvo životního prostředí (www.env.cz):

up