Nastavení cookies

Harmonogram zebrań

Terminy Rad Pedagogicznych i zebrań klasowych 2022-2023

22.9.2022r.    Informacyjne Zebrania Klasowe

23.11.2022r.  Rada Pedagogiczna  - ocena I kwartału

24.11.2022r.  Zebrania Klasowe - wywiadówka

25.1.2023r.    Rada Pedagogiczna  - ocena I półrocza

26.4.2023r.    Rada Pedagogiczna  - ocena III kwartału

27.4.2023r.    Zebrania Klasowe - wywiadówka

26.6.2023r.    Rada Pedagogiczna  - ocena II półrocza

up