Nastavení cookies

Rada Szkoły

Rada Szkoły

Rada Szkoły jest organem doradczym szkoły, a zakres jej działalności jest określony prawem szkolnym („školský zákon” 561/2004sb). W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji założycielskiej, rodziców i grona pedagogicznego. Nasza Rada Szkoły jest sześcioosobowa, a jej kadencja trwa trzy lata. Wybory do Rady Szkoły odbyły się w kwietniu 2024, a obecna Rada Szkoły potrwa do roku 2027.

Obecny skład Rady Szkoły

Przedstawiciele organizacji założycielskiej (Gmina Miejska Trzyniec)
Rafał Zawadzki - prezes
Stanisław Buba - wiceprezes


Przedstawiciele rodziców
Andrea Szymeczek
Adam Bartnicki


Przedstawiciele grona pedagogicznego
Agnieszka Kulig
Lucyna Olšar

up