Nastavení cookies

Rada Szkoły

Rada Szkoły

Rada Szkoły jest organem doradczym szkoły, a zakres jej działalności jest określony prawem szkolnym („školský zákon” 561/2004sb). W skład rady wchodzą przedstawiciele organizacji założycielskiej, rodziców i grona pedagogicznego. Nasza Rada Szkoły jest sześcioosobowa, a jej kadencja trwa trzy lata. Wybory do Rady Szkoły odbyły się w czerwcu 2021, a obecna Rada Szkoły potrwa do roku 2024.

Obecny skład Rady Szkoły

Przedstawiciele organizacji założycielskiej (Gmina Miejska Trzyniec)
mgr Rafał Zawadzki - prezes
inż. Stanisław Buba - wiceprezes


Przedstawiciele rodziców
inż. Andrea Szymeczek
inż. Adam Bartnicki


Przedstawiciele grona pedagogicznego
inż. Agnieszka Kulig
mgr Lucyna Olšar

up