Nastavení cookies

Dokumenty

REGULAMIN SZKOLNY / ŠKOLNÍ ŘÁD

Obowiązujące dokumenty szkolne -  Szkolny Program Kształcenia "Chodź, pokażę ci świat", autoewaluacja szkoły - znajdują się w sekretariacie szkoły. Możliwość wglądu - w godzinach pracy sekretariatu.

Poniżej umieszczamy w całości REGULAMIN SZKOLNY wraz z załącznikami.

Školní vzdělávací program "Chodź, pokażę ci świat", autoevaluace školy v plném znění jsou uloženy ve škole a na vyžádání jsou v písemné podobě k dispozici kdykoliv k nahlédnutí v sekretariátu školy. 

Celé znění školního řádu naleznete níže.

up