Nastavení cookies

Macierz Szkolna

SKŁAD ZARZĄDU KOŁA MACIERZY SZKOLNEJ w roku szkolnym 2022/2023

PREZES

Marta Bartnicka

 

WICEPREZESOWIE

Jan Walica
Daniel Siwy 

 

PROTOKOLANT

Katarzyna Siwa

 

SKARBNIK

Jana Wawreczka

 

ADMINISTRATOR grupy WhatsApp

Daniel Siwy

CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOŁA MACIERZY SZKOLNEJ

KLASA  PRZEDSTAWICIEL RODZICÓW

1.A         Barbara Filkorn, Anna Żuraw

1.B        Jana Wawreczka, Joanna Lepíková

2.           Lech Branny

3.A         Lucie Wojnarová, Vanda Fizková

3.B         Marta Bartnicka, Dawid Orzycki

4.A         Daniel Siwy

4.B         Katarzyna Siwa

5.A         Beata Greiner, Michal Kaleta

5.B         Danuta Mauritzová

6.           Romana Staszko

7.A         Jan Walica

7.B         David Szkandera, Katarzyna Siwa

8.A         Michaela Szturcová, Zuzanna Fizková

8.B         Lenka Plachtová

9.           Šárka Krausová, Barbara Konderlová         

up