Nastavení cookies

Z życia szkoły

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do szkoły i przedszkola?
17.05.2022

ZAPISY SPECJALNE na rok szkolny 2022-2023 do Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Gustawa Przeczka z polskim językiem nauczania w Trzyńcu odbędą się w dniach od 6 czerwca do 10 czerwca 2022r. Specjalny wpis przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci i uczniów, którzy podlegają tymczasowej ochronie w związku z wojną na Ukrainie. Ważna informacja-wszystkie przedmioty z wyjątkiem języka czeskiego i języków obcych są nauczane w języku polskim.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS do Základní školy a mateřské školy Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10

Důležité upozornění-všechny vyučovací předměty kromě českého jazyka a cizích jazyků jsou vyučovány v polském jazyce.


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 na území statutárního města Třince
 

Zvláštní zápis je určen pouze dětem a žákům, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

 Zvláštní zápis bude probíhat v mateřských školách a základních školách zřizovaných statutárním městem Třinec od pondělí 6. června do pátku 10. června 2022.

Dítě nebo žák se vzdělává v mateřské škole nebo základní škole ve školském obvodu, v němž má místo pobytu. Školské obvody základních a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Třincem jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 12/2019.

Ve školním roce 2022/2023 se vztahuje:

§ povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017.

§ povinná školní docházka na děti narozené 1. 9. 2007 - 31. 8. 2016.

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕЄСТРАЦІЙ У ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОКУ на території статутного міста Тршинець

 

Спеціальна реєстрація призначена лише для дітей та учнів, які перебувають під тимчасовим захистом у зв’язку з війною в Україні.

 

З понеділка, 6 червня по п’ятницю, 10 червня 2022 року, у дитячих садках та початкових школах, заснованих статутним містом Тржінец, відбуватиметься спеціальний набір.

 

Дитина або учень здобуває освіту в дитячому садку або початковій школі в шкільному районі, де він або вона проживає. Шкільні округи початкових та дитячих садків, утворені статутним містом Тршенець, визначаються загальнообов’язковим Указом № 12/2019 (посилання).

 

Дитячі садки та початкові школи публікують більш детальну інформацію про спецзарахування, наприклад на сайті школи.

 

У 2022/2023 навчальному році застосовуються:

·    обов’язкова дошкільна освіта для дітей, які народилися з 1 вересня 2016 року по 31 серпня 2017 року.

img-aktualita-40
up