Nastavení cookies

Z życia szkoły

BEBRAS z zakresu informatyki
01.12.2021


Uczniowie klas IV - IX naszej szkoły rywalizowali w konkursie "Bobřík
informatiky".


Bobřík informatiky,
www.ibobr.cz, to czeska nazwa międzynarodowego konkursu
Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego
i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią
informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach
edukacyjnych.

W szczególności konkurs ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów w
stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania
różnych dziedzin, przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego
podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, sprzyjanie stosowania
on-line formy rywalizacji oraz nauki.
Nie mniej ważnym celem jest też zachęcanie uczniów do zdobywania nowych
umiejętności potrzebnych w ich życiu jak i stwarzanie okazji do wymiany
doświadczeń między uczniami i nauczycielami.

W ramach naszej szkoły zabrało udział 26 uczniów pierwszego stopnia oraz 43
uczniów drugiego stopnia. Dla wszystki uczestników było to pierwsze
uczestnictwo w tym konkursie.

Liczny udział oraz wyniki potwierdzają, iż nasi uczniowie są bardzo
zainteresowani tematami świata Informatyki.

Czterem uczniom udało się nawet uzyskać maksymalną ilość punktów w tej
całonarodowe rywalizacji.

Dziękujemy panu nauczycielowi Ing. Markowi Mokroszowi, MBA za wkład w przygotowanie uczniów do konkursu.

img-aktualita-3
up