Nastavení cookies

Z życia szkoły

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA - 2022/2023
13.05.2022

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých od 1. 9. 2022 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace rozhodla takto:

Podle ustanovení § 34, §165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se

zveřejňuje

seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace od 1. 9. 2022.

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Dolní Lištná 172

Dítě pod registračním číslem:       

                                                     PV 17/2022

                                                     PV 27/2022

                                                     PV 37/2022

                                                     PV 47/2022

                                                     PV 57/2022

                                                     PV 67/2022

                                                     PV 77/2022

                                                      

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nebory 126

Dítě pod registračním číslem:                                                         

                                                    PV 39/2022

                                                    PV 49/2022

                                                    PV 59/2022

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Oldřichovice 210

Dítě pod registračním číslem:

                                                     PV 16/2022

                                                     PV 26/2022

                                                     PV 36/2022

                                                     PV 56/2022

                                                              PV 76/2022

                                                      PV 86/2022

                                                      PV 96/2022

                                                     

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Štefánikova 772

Dítě pod registračním číslem:

                                                     PV 155/2022

                                                     PV 255/2022

                                                    

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, SNP 447

Dítě pod registračním číslem:     

    PV 166/2022

                                                    PV 266/2022

                                                    PV 366/2022

                                                                                                       

 Uchazeči s těmito registračními čísly jsou přijati od školního roku 2022/2023 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, která rozhodnutí vydala.

Mgr.  Anna Ježová, ředitelka školy

V Třinci 13.05.2022                                                                  

img-aktualita-38
up