Nastavení cookies

Z życia szkoły

Spis dzieci przyjętych do naszych przedszkoli na rok szkolny 2024/2025
17.05.2024

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých od 1. 9. 2024 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace rozhodla takto:

Podle ustanovení § 34, §165 odst. 2, písm. b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se

zveřejňuje

seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejichž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace

od 1. 9. 2024.

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Dolní Lištná 172

Dítě pod registračním číslem:       

PV 27/2024

PV 37/2024

PV 47/2024

PV 57/2024

PV 67/2024

PV 77/2024

PV 87/2024

PV 97/2024

                                                      

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nebory 126

Dítě pod registračním číslem:

PV 19/2024

PV 29/2024

PV 39/2024

PV 49/2024

PV 59/2024

PV 69/2024

PV 79/2024

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Štefánikova 772

Dítě pod registračním číslem:                        

PV 155/2024

PV 255/2024

PV 355/2024

PV 455/2024

PV 555/2024

PV 755/2024

PV 855/2024

PV 955/2024

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Oldřichovice 210

Dítě pod registračním číslem:

PV 16/2024

PV 26/2024

PV 36/2024

PV 56/2024

PV 76/2024

PV 86/2024

PV 96/2024

                                                      

Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, SNP 447

Dítě pod registračním číslem:     

                   PV 166/2024

PV 266/2024

PV 366/2024

PV 466/2024

PV 566/2024

PV 666/2024

PV 766/2024

PV 866/2024

PV 966/2024

  PV 1066/2024

  PV 1166/2024

  PV 1266/2024

       PV 01/2024

Uchazeči s těmito registračními čísly jsou přijati od školního roku 2024/2025 k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitelky školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace,

která rozhodnutí vydala.

Mgr.  Jolana Kantorová, ředitelka školy                                       

V Třinci   17.05.2024                                                           

img-aktualita-295
up