Nastavení cookies

Z życia szkoły

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2024/2025
17.04.2024

poniedziałek 06.05. 2024 8:00 – 11:30

wtorek 07.05. 2024 13:00 – 16:00

Trzyniec, ul. SNP 447                   

Trzyniec, ul. Štefánikova 772        

Leszna Dolna 172                          

Niebory 126                                  

Oldrzychowice 210

 

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW 2024-2025

 1. Zapisy do przedszkoli na rok szkolny   2024/2025   Szkoły  Podstawowej  i  Przedszkola   im.   Gustawa   Przeczka,  Trzyniec,   Dworcowa 10,  będą  przebiegały  we   wszystkich placówkach w terminie

  6.5.2024 o godz. 8.00 – 11.30
  7.5.2024 o godz. 13.00 – 16.00

   
 2. Druki próśb o przyjęcie dziecka do przedszkola są do odebrania w przedszkolach
  od 23.4.2024 lub na stronach internetowych szkoły (
  www.pzstrinec.eu).

 1. Wypełnione prośby są przyjmowane w przedszkolach 6.5. 2024 (poniedziałek,
  w godz. 8.00 – 11.30) i 7.5. 2024 (wtorek, 13.00– 16.00) lub pocztą (decyduje data nadania przesyłki), na adres szkoły: Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10, Třinec, 739 61 z dopiskiem na kopercie: Zapisy do przedszkola. W kolejności w jakiej były przyjęte, zostaną zaewidowane
  pod numerem identyfikacyjnym.

 1. Numer identyfikacyjny dziecka przekażemy Państwu osobiście przy przekazaniu zgłoszenia w przedszkolu. Kto złoży wniosek papierowo pocztą, otrzyma numer identyfikacyjny pod numerem telefonicznym 773 746 958 (sekretariat szkoły).

 1. Rodzic (zákonný zástupce) podczas zapisu odda prośbę o przyjęcie dziecka,
  która między innymi obejmuje stanowisko lekarza o szczepieniu dziecka
  i o uprawnieniu uczęszczania dziecka do przedszkola i kopię aktu urodzenia dziecka.

 1. Rodzic zapisuje dziecko w przedszkolu, które preferuje (jeżeli wg kryteriów dziecko
  nie będzie przyjęte do danej placówki, to może być zapisane do innej).

 1. Dyrektor szkoły zadecyduje do 30 dni od zakończenia terminu zapisów
  o przyjęciu dziecka do przedszkola. W przedszkolach będzie udostępniony
  w miejscu publicznym spis dzieci przyjętych (wg numerów identyfikacyjnych).
  Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie także opublikowana na stronach internetowych szkoły www.pzstrinec.cz  do piątku 17 maja 2024r.

 1. Decyzje o nieprzyjęciu będą wysyłane rodzicom (zákonným zástupcům) dziecka listem poleconym lub wydane osobiście w przedszkolu.

 1. Przeciwko decyzji dyrektora szkoły o nierzyjęciu dziecka do przedszkola ma rodzic (zákonný zástupce) prawo podać odwołanie do 15 dni od daty przyjęcia decyzji. Odwołanie można podać do dyrektora szkoły a decyduje o odwołaniu Urząd Okręgowy Okręgu Morawskośląskiego.

Dnia 1.3.2024                                                                                    Jolana Kantorová

img-aktualita-285
up