Nastavení cookies

Z życia szkoły

ZAPISY DZIECI DO KLASY 1. NA ROK SZKOLNY 2022/2023 INFORMACJE DLA RODZICÓW
24.03.2022

Szanowni Rodzice,

zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 odbędą się w naszej szkole przy ul. Dworcowej 10 oraz filii w Oldrzychowicach 210 w następujących terminach: we wtorek 5 kwietnia 2022 w godzinach od 14:00 do17:00 oraz w środę 6 kwietnia 2022 w godzinach od 14:00 do 17:00.

 Można zapisać dziecko do pierwszej klasy albo elektronicznie, albo też można złożyć dokumenty w szkole osobiscie w dniu ZAPISÓW w obecności dziecka.

Zasady przyjęcia do szkoły:
wypełnienie dokumentów potrzebnych przy zapisie – dokumenty te znajdują się na stronach internetowych szkoły www.pzstrinec.cz  w zakładce – DLA RODZICÓW – PLIKI DO POBRANIA:
1.  Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1. (
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání)
2.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka
(Souhlas se zpracováním osobních údajů) 

• oddanie lub przesłanie wypełnionych dokumentów za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
1) oddanie bezpośrednio w szkole,
2) możliwość podj
ęcia druków dokumentów w szkole w dniu ZAPISÓW i wypełnienia ich  na miejscu,
3) możliwość wykorzystania poczty elektronicznej, ale tylko wtedy, gdy dysponują Państwo podpisem elektronicznym,
4) istnieje również możliwość wykorzystania
elektronicznej skrzynki podawczej
– (datové schránky).


• w trakcie ZAPISÓW niezbędne będą również następujące dokumenty: dowód osobisty rodzica (občanský průkaz), akt urodzenia dziecka (rodný list dítěte) oraz legitymacja ubepieczalni (průkaz pojištěnce)
 

• dokumenty muszą być wypełnione zgodnie z aktem urodzenia dziecka.

 Rodzicom, którzy planują prosić o odroczenie obowiązku szkolnego przypominam, że prośba o odroczenie (Žádost o odklad povinné školní docházky) musi wpłynąć do dyrekcji szkoły najpóźniej w dniu zapisu (tj. do dnia 6.4.2022r.).

Proszę o oddanie prośby nawet w wypadku, że nie będzie ona zawierała opinii Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej i opinii lekarza specjalisty lub opinii psychologa klinicznego. Brakujące dokumenty należy oddać w dyrekcji szkoły najpóźniej do dnia 29.4.2022r.
           

Zasady otrzymania odroczenia obowiązku szkolnego (§ 37 zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon z późniejszymi zmianami).
• pisemna prośba opiekunów prawnych dziecka,
• opinia poradni pedagogiczno-psychologicznej,
• opinia lekarza specjalisty lub opinia psychologa klinicznego

Terminy zapisów do 1. klasy oraz zasady przyjęcia do szkoły znajdują się na stronach internetowych szkoły www.pzstrinec.cz oraz w formie ogłoszeń są wywieszone na drzwiach szkoły i przedszkoli należących do Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania w Trzyńcu.

Zapisy do naszej filii w Oldrzychowicach odbywają się w szkole w Oldrzychowicach w dniach dniach od 5.4. do 6.4.2022r. według podanych wyżej warunków.

W zapisach biorą udział dzieci, które ukończyły 6 lat w roku szkolnym poprzedzającym rok uczęszczania dziecka do 1. klasy (od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022).

 W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otwarcie dwóch klas pierwszych w szkole przy ulicy Dworcowej, a jednej klasy w Oldrzychowicach.  Ilości otwartych klas będą zależały od liczby zapisanych i przyjętych dzieci.

 W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły

 – p. Sylwia Pielesz, tel. 558 332 407.
 

W Trzyńcu  21 marca 2022r.
 

Anna Jeż

dyrektor szkoły

 

img-aktualita-23
up