Nastavení cookies

Z życia szkoły

Wizyta Pierwszej Damy Rzeczypospolitej Polskiej w naszej placówce
27.03.2023
|
Fotogaleria

W Czechach Dzień Nauczyciela obchodzony jest 28 marca. W przededniu święta Pierwsza Dama złożyła wizytę w Polskiej Szkole Podstawowej im. Gustawa Przeczka, gdzie życzyła pedagogom, by – tak ważna społecznie – praca z dziećmi i młodzieżą była źródłem osobistej satysfakcji. Akcentowała radość z powodu możliwości odwiedzenia Zaolzia oraz zapoznania się z polskim szkolnictwem w tym regionie. – Praca nauczyciela to powołanie, którym zdecydowanie się Państwo kierujecie, co z łatwością można zaobserwować, przyglądając się Państwa współpracy z uczniami i pasji, z jaką podchodzicie Państwo do swoich zadań – oznajmiła Pierwsza Dama.

Placówka poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferuje około trzydziestu  rodzajów bezpłatnych zajęć dodatkowych, podczas których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w konkursach oraz olimpiadach o wybranej tematyce. W szkole prowadzone jest także doradztwo do spraw wychowania i wyboru zawodowego. – Bogata oferta zajęć i wsparcie młodych w wyborze drogi życiowej zwróciło moją szczególną uwagę – powiedziała dzisiaj Małżonka Prezydenta. Zwracając się do uczniów dodała, że możliwość rozwijania talentów jest szczególnie cenna, a fakt że młodzież z tej szansy korzysta świadczy o jej bardzo dojrzałym podejściu do edukacji i przyszłości. – Wszystkie umiejętności, które tu zdobędziecie to Wasz kapitał, którego nikt Wam nie zabierze. Cieszę się, że zdecydowaliście się na naukę w polskiej szkole, że poznajecie Polskę, a jednocześnie kulturę i historię regionu, w którym mieszkacie. Dziękuję za Wasz wysiłek – powiedziała Pierwsza Dama, podkreślając jednocześnie ze czas szkolny służy także zawieraniu przyjaźni, poszerzaniu horyzontów i próbowaniu nowych dróg. – Czerpcie z tego czasu całymi garściami – zachęcała uczniów. 

Szkoła ma swoje filie w 6 miejscowościach, gdzie łącznie uczy się 152 uczniów. Jedną z nich jest Przedszkole w Lesznej Dolnej, od wizyty w którym Agata Kornhauser–Duda rozpoczęła jednodniowy pobyt w Republice Czeskiej. Pierwsza Dama miała okazję zwiedzić placówkę oraz przyjrzeć się zajęciom ruchowo-kreatywnym pt. „Powitanie wiosny”. Maluchy chętnie tańczyły, śpiewały i malowały oraz dzieliły się ze swoim gościem spostrzeżeniami nt. pierwszych wiosennych dni.

Uzdolnienia artystyczne zaprezentowali także uczniowie szkoły w Trzyńcu. Występy Szkolnego Zespołu Folklorystycznego „Ondraszki” oraz Chórku Szkolnego „Wesoła Nutka” stworzyły niezwykłą atmosferę dzisiejszego spotkania, a wysoki poziom wykonania programu artystycznego spotkał się z uznaniem widzów. 

Podczas późniejszego spotkania z pedagogami Pierwsza Dama podziękowała nauczycielom za otaczanie uczniów niezwykłą troską, za dbałość o rozwijanie w młodych ludziach kreatywności oraz pomoc w odkrywaniu ich talentów i możliwości. Podkreśliła, że młodzież wykazuje się nie tylko otwartością i ciekawością́ świata, ale także przywiązaniem do historii i tradycji kraju pochodzenia. Rozmawiano o nauczaniu języka polskiego jako obcego, ciągłym podtrzymywaniu kontaktu uczniów z Polską oraz aktualnych potrzebach środowisk polskich w dziedzinie oświaty. Agata Kornhauser–Duda zachęcała pedagogów do dołączenia placówek do Narodowego Czytania.  

W roku 2022 szkoła obchodziła jubileusz 170-lecia założenia pierwszej szkoły w Starym Trzyńcu. Ośrodek jest przykładem bardzo dobrej współpracy polskiej mniejszości z władzami miasta, które inwestują w szkołę, co w swoim wystąpieniu podkreśliła Małżonka Prezydenta. – Pani Prezydent miasta doskonale rozumie sprawy oświaty, a władze wspierają szkołę w realizowaniu jej misji, za co serdecznie dziękuję – powiedziała. 

Małżonka Prezydenta z ogromnym wzruszeniem przyjęła wiadomość, że społeczność Polskiej Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Gustawa Przeczka w Trzyńcu włączyła się w niesienie pomocy Ukrainie i ludziom poszkodowanym wskutek działań wojennych. – Dziękuję bardzo nauczycielom za inspirowanie młodych ludzi, a Wam Drodzy Uczniowie za wspaniały odruch serca – stwierdziła. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych Pierwsza Dama złożyła najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. 

W wizycie uczestniczył Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w KPRP.

Artykuł i zdjęcia: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/aktywnosc/wizyta-w-trzyncu-w-republice-czeskiej,66264

img-aktualita-141
up