Nastavení cookies

Z życia szkoły

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2023/2024
28.03.2023

W trakcie zapisów niezbędne będą następujące dokumenty:

1. Dowód osobisty opiekuna prawnego dziecka /rodzica (Občanský průkaz)

2. Akt urodzenia dziecka (Rodný list)

3. Dokument zawierający PESEL dziecka (PL)

4. Opinia PPP i lekarza pediatry (dotyczy tylko dziecka młodszego 6 lat lub dziecka, u którego przewiduje się odroczenie obowiązku szkolnego)

5. Do zapisów muszą przyjść wszystkie dzieci urodzone od 1.9.2016 do 31.8.2017.

6. Do zapisów przychodzą również rodzice wraz dzieckiem, które miało odroczenie obowiązku szkolnego w ubiegłym roku szkolnym.

7. Dziecko odroczone (posiadające tzw. „odklad začátku povinné školní docházky“) ma obowiązek ponownego przybycia do zapisów.

img-aktualita-139
up