Nastavení cookies

Usprawiedliwienie

Szanowni Rodzice,

Pozwalamy sobie zwrócić Wam uwagę,że po skończeniu nieobecności ucznia trzeba ją usprawiedliwić pisemnie w dzienniczku ucznia (do 3 dni roboczych).

Email, na który otrzymasz potwierdzenie.
Prosimy o wpisanie daty nieobecności. W wypadku, że nie trwa ona cały dzień, to trzeba wpisać również godzinę od-do.
Od:
Do:

Dyrekcja

Obowiązkiem opiekuna prawnego jest ( fragment regulaminu szkoły )

  • informować szkołę o powodach nieobecności ucznia, jeżeli nieobecność trwa dłużej aniżeli dwa dni (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną). Przyczyną nieobecności ucznia mogą być problemy zdrowotne lub poważne powody rodzinne.
  • usprawiedliwić nieobecność ucznia po jej zakończeniu (pisemnie w dzienniczku ucznia, najpóźniej do 3 dni roboczych od zakończenia nieobecności)
  • jeżeli nieobecność ucznia w szkole jest planowana, poprosić o zwolnienie ucznia z wyprzedzeniem (minimalnie 5 dni roboczych przed rozpoczęciem nieobecności) - dokument do pobrania: Prośba o zwolnienie z nauki - Žádost o uvolnění z výuky
up